Meny Lukk

Referat fra Generalforsamlingen 2015

vedtekter

REFERAT: GENERALFORSAMLING – 15.04.15 ONSDAG

Dette er et referat fra generalforsamlingen 15.04.15 hvor vi går igjennom saker innen linjeforeningen og vi ser også på vedtektene, og generalforsamlingen skal holdes en gang i året.

Sak 1 – Årsmelding:
Her har vi gått igjennom Jump Cuts årsmelding, som er hva som har skjedd skoleåret 2014/2015. Her fikk vi se alle arrangementene vi har arrangert og vært tilstede på, og de som ikke ble noe av. Alle som var tilstede ved generalforsamlingen godkjente denne årsmeldingen.
– Filmvisning hver onsdag (Endring)
Sak 2 – Behandle Jump Cuts regnskap i revidert stand og sak 4 – Vedta Jump Cuts budsjett:
Disse punktene ble tatt samtidig da de er av samme verdi.

Her så vi på kontoutskriften og hvor mye penger som Jump Cut sitter inne med akkurat nå. Vi har ikke fått brukt så mye penger dette semesteret.
Vi så da videre på regnskapet fra 2014. Vi fikk så se budsjettet fra 2015 og hvor mye penger vi søkte om. Det ble også da et spørsmål om redaksjonen skulle ha et eget budsjett, men den går under posten ’driftsutgifter’.
Jump Cut har også en podcast som vi gjerne vil fortsette med, men akkurat nå låner vi utstyret til en av skribentene. Vi tenkte at vi da senere kunne søke om penger til å kjøpe eget utstyr til podcasten hvis denne skribenten ikke lenger kan låne oss dette utstyret. Dette blir ikke høyt prioritert akkurat nå, siden det allerede er søkt om penger for skoleåret 2015/2016. Men dette er noe som kan bli tatt opp igjen til neste generalforsamling før man evt. søker om penger.

Budsjettet og regnskapet ble godkjent av alle som var tilstede på generalforsamlingen.

Sak 3 – Behandle innkommende forslag:
Her ble det åpnet for mange forslag til hva som kan gjøres innen Jump Cut og hvordan vi kan promotere oss bedre;

– Oppdatere nettsiden
Her tenker vi å finne noen som kan ha ansvar for design og html- koding for å gjøre Jump Cut sin nettside så brukervennlig og pen som mulig, samt kanskje få til mer reklame osv.

Back to the Future– fest i Oktober.

– Fotball-klubb/ IKM-lag.

– Cards Againt Humanity- kveld.

– Mer markedsføring og promotering via Facebook
Her var det snakk om at styremedlemmene må invitere så mange de kan og at de må huske dette. Det ble også tatt opp at det må reklameres for SiT på nettsiden.

– Kalkunfilm- kveld m/ drikkelek
Her tenkte man da å samles slik at man kan kose seg og dermed se på dårlige/spesielle filmperler. Det blir da kanskje mulighet for noen drikkeleker og div. hvis det er ønskelig.

– Eksamensveiledning for nye studenter
Vi tenkte å kunne lage noen små grupper fra andre år som kan hjelpe til før/under eksamensperioden hvis det er noe de nye studentene lurer på ang. eksamensoppsett, oppgaver eller pensum.

– Skrive mer om andre hendelser som skjer i Trondheim på nettsiden.
Vi kom med et poeng at vi må bli flinkere til å formidle om hva som skjer i resten av Trondheim, ikke bare det Jump Cut holder på med. Vi har tidligere formildet om Cinemateket, og dette vil vi fortsette med, men vi vil også prøve å få med oss mer av hva Filmklubben holder på med. Vi tenkte kanskje å sende en e-mail til Filmklubben for å høre om rabatt hvis vi reklamerer for dem på vår nettside. Vi vil også se nærmere på et samarbeid med Filmklubben eller Cinemateket. Vi vil også poste litt mer om Samfundets filmklubb, slik at alle blir inkludert.
Vi tenkte også å prøve å få et samarbeid med Kosmorama, og dette er noe vi skal se nærmere på i fremtiden.

Disse forslagene ble godkjent av alle tilstede og alt dette blir vurdert til neste generalforsamling.

Sak 5 – Endringer av vedtekter og retningslinjer
Alle vedtektene ble gått igjennom av leder, og disse blir publisert til våre medlemmer. Alle skal ha mulighet til å se disse vedtektene. Dette skal gjøres automatisk hvert år av leder i styret. Vi gikk så igjennom de vedtektene som skulle bli endret eller omskrevet. Vedtektene finner dere på www.jump-cut.no .

– §2 ble godtatt.
– §5 ble omskrevet fullstendig og godtatt.
– §7 ble endret og godtatt.
– §8 ble omskrevet (skiftet navn) og godtatt.
– §12 ble lagt til noe ekstra ang. valgtale før avstemning. Ble godkjent.
– §13: må bli lagt til redaktørvalg og at revisor er en del av styret. Godkjent.
– §15: Blir lagt til: Pålagt å informere/legge ut vedtektene til medlemmene.Godkjent.
– §16: Retningslinjer for redaksjonen blir lagt under her.
à Retningslinjer for redaksjonen: Punkt 5 blir endret og det blir tilføyet mer. (Står i vedtektene). Ble godkjent.

– Ny vedtekt: maksimalt stillingsløp til: leder, nestleder og redaktør går på 1 år. Forutsatt at det er noen som er villige til å ta over den aktuelle stillingen. Ble lagt til under styret i vedtektene.
à Ble lagt til noe under styret ang. fullmakt og styremedlemmer.
à At alle skal være obs på vedtektene fra starten av. (Lagt under styret.)
à Opplæring i styret (leder, nestleder og redaktør.)

Vedtektene og endringene ble godkjent av alle tilstede på generalforsamlingen.

Sak 6 – Valg av Leder, Nestleder og Redaktør
Her valgte vi ny leder, nestleder og redaktør for Jump Cut.

Ny:
– Leder:
Chris Aa. Bakkane

– Nestleder:
Sondre Hareide

– Redaktør:
Travis A. Ravn

Innen disse stillingene skal det gjennomføres opplæring via de nåværende ved disse stillingene. De nyvalgte vil tre i kraft ved starten av neste semester.

Sak 7 – Eventuelt
Dette var siste punkt og her kunne man komme med andre forslag til evt. ting som kan endres eller forbedres.

Vi kom frem til at redaktør ikke burde ha ansvar for både nettdesign og html- koding, da dette er en post som noen andre innen styret kan gjøre. Vi tenker å forandre på vårt nettdesign og dette er for å gjøre siden mye mer brukervennlig for alle.
Istede for å bruke WordPress som vi for øyeblikket gjør, tenkte vi kanskje å gå over til SquareSpace i stedet. Dette er også noe vi skal ta opp igjen ved en senere anledning. 

 

Vedtektene finner du her: http://jump-cut.no/jump-cut/vedtekter/vedtekter

 

Relaterte innlegg