Minimalen 2019 – Dag 4

Minimalen har i dag dessverre vært prega av tekniske problemer, men det har ikke vært mangel på interessante filmopplevelser. Elias har skrevet om den sprudlende belgiske animasjonsfilmen This Magnificent Cake! Ingrid har imidlertid sett på filmer om alt fra Ted Bundys henrettelse til eksperimentell film om Europareiser.

Les mer